Акредитація МОН України за IV рівнем. Ліцензія Серія АЕ № 636068 від 10.03.2015р.

Програма
ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
зі спеціалізації «ЕСТРАДНИЙ СПІВ»

Напрям підготовки – «Музичне мистецтво»

Творчий конкурс – фахове випробування для виявлення теоретичних та практичних здібностей абітурієнтів в галузі музичного мистецтва.

Творчий конкурс складається з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина проводиться в формі співбесіди, до якої абітурієнти мають змогу підготуватися за вказаним переліком теоретичних питань. Практична частина складається з перевірки музичних даних абітурієнта та виконання ним сольної програми.

Зміст творчого конкурсу

Творчий конкурс складається з двох частин - теоретичної та практичної.

І. Теоретична частина (співбесіда) має на меті виявлення загальноосвітнього рівня знань абітурієнта, знання загальних та спеціальних питань за обраною спеціалізацією; перевірку загальної ерудиції, рівня активізації художньо-естетичного тезаурусу; виявлення здібностей до висловлення та логічного доведення власної точки зору.

Питання до співбесіди:

 1. Музика як засіб самопізнання та самовираження людини.
 2. Види вокальної музики.
 3. Історія розвитку вокального мистецтва: народно-пісенна творчість та її художня обробка.
 4. Історія розвитку вокального мистецтва: вокальна камерна лірика в творчості зарубіжних та українських композиторів ХУІІІ-ХІХст.
 5. Історія розвитку вокального мистецтва: хорова музика.
 6. Французький шансон та його яскраві представники.
 7. Витоки джазової музики.
 8. Роль блюзу в розвитку естрадної музики ХХст.
 9. Зв'язок ритм-блюзу та R-&-b.
 10. Українська естрада в радянський період.
 11. Українська естрада в пострадянський період.
 12. Вплив свінгу на сучасну музику.
 13. Поп-джаз, фанк.
 14. Основні напрямки сучасної рок-музики.
 15. Стилістичні особливості соулу та їх використання в поп-баладі.
 16. Фонетичний метод формування співочого голосу.
 17. Тембр. Формування тембру співочого голосу.
 18. Артикуляція. Робота артикуляційного апарату співака.
 19. Типи вокального дихання.
 20. Види співочих атак.
 21. Опора співочого голосу. Імпеданс.
 22. Професійна гігієна та режим співака.
 23. Поняття високої вокальної позиції.
 24. Мішане звукоутворення.
 25. Три теорії звукоутворення.
 26. Психологічні особливості педагогічного спілкування.
 27. Історія розвитку музичної психології.
 28. Предметна область та специфіка музичної психології.
 29. Музичні здібності та музичний розвиток. Соціальні фактори впливу.
 30. Проблеми музичності та розвитку музичного слуху. Види музичного слуху.
 31. Музична інтуїція. Значення інтуїції у творчому процесі.
 32. Професійно вагомі якості особистості викладача музики та співу.
 33. Типи музичної діяльності.
 34. Роль мислення в різноманітних видах музичної діяльності.
 35. Увага в діяльності музиканта.

ІІ. Практична частина має на меті комплексне оцінювання зовнішніх (естрадно- сценічних) та фахових професійних даних.

 1. Музична підготовка вступника оцінюється за наступними компонентами: музична пам'ять (повторити голосом 4-тактну мелодію), почуття метроритму (відтворити ритмічний малюнок). Для абітурієнтів, які мають музичну освіту: визначення на слух інтервалів, акордів (4 види тризвуків та їх обернень, Д7, Зм7). Для абітурієнтів без музичної освіти: повторити голосом звуки акорду, знайти на клавіатурі звук, що пролунав.
 2. Виконання двох вокальних творів: перший – довільно обраний зразок традиційної естрадної пісенної спадщини під фонограму «мінус» (у форматі Аудіо СD або на міні-диску); другий – українська народна пісня a capella (без мікрофону).

Комплексно оцінюються:

 • зовнішні естрадні сценічні дані (привабливість, постава, гармонійність фізичного розвитку);
 • довільний рух (пластична виразність, відчуття смислу, відчуття зміни темпоритму);
 • наявність вокального голосу, чистота інтонування, якість дикції, виразність та осмисленість виконання, виконавська енергетика та переконливість, риси індивідуальної трактовки відомих вокальних творів, розкриття художнього змісту пісні, здатність до виконавської комунікації.

До участі у творчому конкурсі та у конкурсному відборі не допускаються:

 1. особи, які без поважних причин не з’явилися на творчий конкурс у визначений розкладом час;
 2. особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня;
 3. особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Багабуров В.Очерки по истории вокальной методологии.–М.:Музгиз, 1967.
 2. Витт Ф. Практические советы обучающемуся пению; - Л.: Музыка, 1963.
 3. Вольпи Дж. Л. Вокальные параллели. – Л.: Музыка, 1972.
 4. Дмитриев Л. В классе профессора М. Донец-Тессейр. – М.: Музыка, 1974.
 5. Дмитриев Л.. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.
 6. Дюпре Ж. Искусство пения. – Л.: Музгиз, 2005.
 7. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – Л.: Музгиз, 1970.
 8. Ермолаев В., Лебедев Н., Морозов В. Руководство по фониатрии. – Л.: Медицина, 1970.
 9. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. – Л.: 1986.
 10. Менабени А. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.
 11. Панас’є Ю. Історія справжнього джазу. – К., 1998.
 12. Конен В. Шляхи американської музики. – К.,1999.
 13. Євген’єв А. Карлос Сантана: рок у стилі самби//Клуб и художественная самодеятельность.- №5.- 1980.
 14. Козлов О. Рок-музика: джерела і розвиток.
 15. Музика наших днів. Сучасна енциклопедія. - М., 2002.